vineri, 10 octombrie 2014

BidBond-brokerul tau de asigurare
Participarea la licitatii publice in domeniul constructiilor este un proces care nu se incheie in momentul depunerii ofertelor si nici macar in momentul semnarii contractului cu Autoritatea contractanta. Dimpotriva, munca in adevaratul sens al cuvantului, abia din acest moment incepe. Acesta este motivul pentru care protectia de care beneficiati ar fi bine sa o suplinim cu una dintre urmatoarele forme de asigurare.
 • Asigurari de constructii-montaj
 • Asigurari ale echipamentelor si utilajelor
 • Asigurari privind raspunderea constructorului
 • Asigurari privind raspunderea managerilor
 • Asigurari privind raspunderea civila a prestatorilor de servicii


 PREZENTARE PRODUS BidBond 


 • Asigurarea de Garantie pentru participarea la licitatie (BID BOND) reprezinta o alternativa la Scrisoarea de Garantie Bancara sau la viramentul bancar in favoarea autoritatii contractante, pentru participarea la licitatii
  I. CADRUL LEGAL
  Conform Art. 86 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevede:
  “(1)Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
  (2)Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
  (3)Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:
  a)condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
  b)necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
  (4)Autoritatea contractantă nu are dreptul:
  a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
  b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;
  c)de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.”
   II. Avantajele Asigurarii de Garantie pentru participarea la licitatie sunt:
  a) facilitarea participării la licitaţiile publice;
  b) deblocarea sumelor constituite ca garanţie de participare;
  c) neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
  d) timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.
  e) costuri reduse
  III. RISCURILE ASIGURATE:
  a) ofertantul şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
   b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
   c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
   d) in urma respingerii contestatiei formulate de catre ofertantul se vor retine sumele precizate la art. 2781 alin. 1 litera d) din OUG 34/2006
  Contractul de asigurare se încheie pe perioada de valabilitate a ofertei acesta putandu-se prelungi în schimbul plăţii de către Asigurat a unei prime de asigurare calculată pentru perioada de valabilitate prelungită.
  Perioada maxima de Asigurare este de 6 de luni
  Garanţii - Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata. Biletul la ordin va fi insotit de fisa de specimene de semnaturi de la banca, certificata la zi de banca, pentru conformitate cu originalul
  Documente necesare:                                                                                                                    a) certificatul de înregistrare (copie);
  b) ultimele trei bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultimele trei balanţe incheiate, semnate si stampilate
  c) documentaţia de atribuire (fişa de date a achiziţiei) în baza căreia se solicită garanţia si numarul anuntului de participare;
  d) certificatul constatator, eliberat de Registrul Comertului, parte din documentatia de participare solicitata de autoritatea contractanta.


  Garantii de restituire a avanului  

   Garanția de restituire a avansului (Advance Payment Bonds) – garantează restituirea de către debitor a sumelor pe care creditorul le-a plătit sub formă de avans pentru prestarea serviciilor sau achiziționarea unor produse.
  Conform HG 635 / 2011, acordarea avansurilor din fondurile publice se va face in baza constituirii in favoarea Autoritatii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corepunzatoare a avansului acordat. Garantia de returnare a avansului este solicitata pentru protejarea Autoritatii Contractante, fata de riscul utilizarii necorespunzatoare si nereturnarii avansului platit de acesta, in situatiile in care Asiguratul nu isi executa obligatiile de justificare/utilizare a avansului acordat.
  Beneficiarul poate solicita despagubiri in baza politei de Asigurare in cazul in care Asiguratul nu a finalizat executia si nu a justificat utilizarea avansului, respectiv nu a returnat Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat conform prevederilor Contractului.
  Aceasta forma de Asigurare poate fi utilizata in contractele cu Autoritatile publice, in contractele de finantare din fonduri europene precum si in contractele comerciale.
  Perioada maxima de Asigurare este de 36 de luni.
  Garanţii – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.
  Documente necesare:
  a) certificatul de înregistrare (copie);
  b) ultimele trei bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultimele trei balanţe incheiate, semnate si stampilate;
  c) contractul;
  d) certificatul constatator, eliberat de Registrul Comertului.


  Informatii de contact

  Pentru ca suntem cei mai buni si pentru ca nevoile tale sunt foarte importante pentru noi, nu ezita sa ne contactezi pentru mai multe informatii.

   Zalau, Str.Dumbrava, Nr. 37, Bl. D16, Parter, Jud.Salaj
  Mobil: 0744 607 527
  Mobil: 0731 343 991
  E-mail: office@bidbond.ro

   

2 comentarii:

 1. Foarte utile informatii! Ca intodeauna te documentezi si ne informaezi si pe noi ! <3 :)

  RăspundețiȘtergere
 2. BidBond-brokerul tau de asigurare cel mai bun frumos articolul

  RăspundețiȘtergere